Onze Organisatie

Wij richten ons op waterbouwkundige werken waaronder Rioolgemalen, Rioolwaterzuiveringen, Afvalwaterzuiveringen en Polder- en oppervlaktewater gemalen.

Dankzij onze brede expertise op het gebied van civieltechnisch, bouwkundig, werktuigbouwkundige, elektrotechniek en procesautomatisering kunnen wij u geheel ontzorgen.

Passie voor ons werk en daarmee uw project.

Wij zijn de specialist waarop u kunt bouwen!

Binnen Solvoy is er een grote passie voor water(kwaliteit) en milieu. Duurzaam ondernemen en klimaat zijn daarom belangrijke thema’s welke wij binnen elk project meenemen. Samen dragen wij bij aan het behoud van ons klimaat.

Onze medewerkers kenmerken zich door een flexibele en proactieve houding aan te nemen, waarbij zij de kennis, kunde en duurzaamheid niet uit het oog verliezen.

Wij nemen het ontwerp, realisatie beheer- en onderhoud van uw installatie u geheel uit handen zonder de Total Cost of Ownership (TCO) uit het oog te verliezen.

vca **

Solvoy B.V. is VCA gecertificeerd sinds juni 2015. VCA is dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Samen streven wij naar goede arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu bewust bouwen.

iso 9001

Solvoy B.V. is gecertificeerd voor ISO 9001:2015 en streeft naar het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten. Door middel van de verbeter cyclus, waarin doelstellingen en acties een belangrijke rol spelen, wordt gewerkt aan het continu verbeteren van het managementsysteem en de prestaties van de organisatie.

co2 prestatieladder

Binnen alle B.V, ’s  is er veel aandacht voor het stimuleren tot CO2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij vooral om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Jaarlijks vindt een interne audit plaats waarbij de stuurcyclus als uitgangspunt dient.