In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Solvoy de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie verzorgd voor het nieuwe boostergemaal (BG) Zoutloods.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie;
  • Leveren en monteren van de WTB- en E-installatie;
  • Testen en inbedrijfstellen.

Het boostergemaal bestaat uit een 1+1 pompopstelling met een capaciteit van 115m3/h bij een opvoerhoogte van 33mwk.Met het ontwerp is rekening gehouden met de inpasbaarheid voor een 2e boostergemaal en een windketel binnen dit gemaal.

project locatie

Zuidoostbeemster

Uitvoeringsperiode

2019