In opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Aannemingsmaatschappij VOBI samen met Solvoy Werktuigbouw het Poldergemaal Elsgeesterpolder- Oost in Voorhout gerealiseerd.

Voor de nieuwbouw van het gemaal werd besloten, om diverse redenen; in verband met de toekomstige uitbreiding van de N444 (Leidsevaart) nabij Sassenheim, diende het bestaande gemaal verplaatst te worden. Het oude gemaal voldeed niet meer aan de huidige eisen, in het peilbesluit is een capaciteitsvergroting van de onderbemaling vastgelegd zodat het watergebied toekomst bestendig is.

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
• Het ontwerpen en bouwen van een nieuw poldergemaal met civiele, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden;
• Het realiseren van een nieuw poldergemaal;
• Het aanleggen van een nieuwe persleiding onder de N444 inclusief het aanbrengen van een uitstroomconstructie in de Haarlemmertrekvaart.

Om de omgeving en weggebruikers minimaal te hinderen, is de aanleg van de persleiding en plaatsing van de uitstroombak in één weekend afsluiting November 2014 uitgevoerd. heeft overgenomen gedurende de ombouwtijd.