In opdracht van Stadswerk072 heeft Solvoy het Rioolgemaal Stompetoren vervangen voor een nieuw gemaal.

De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit:

  • Ontwerp van het nieuwe rioolgemaal;
  • Bouw van betonnen pompput voorzien van HDPE lining;
  • Ontwerp en realisatie nieuwe schakelkast en besturing;
  • Verwijderen bestaande pompput en besturingsinstallatie;
  • Terreinleidingwerk en graafwerkzaamheden.

De aanleiding van het project was de lekkage van de bestaande pompput en het falen van de besturingsinstallatie. Het project kenmerkt zich door de beperkte werkruimte met veel kabels en leidingen, aangrenzende particuliere tuinen en de doorgaande weg. Het verwijderen van het bestaande gemaal en plaatsen en aansluiten van het nieuwe gemaal heeft in 1 dag plaats gevonden. De overlast voor de omgeving minimaal gebleven.